Menu
Coșul de cumpărături

Politica de confidențialitate

Efectuarea cumpărăturii în magazinul nostru online înseamnă consimțirea necondiționată la prezenta Politică de confidențialitate și la condițiile de prelucrare a informațiilor personale specificate în ea. Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale în magazinul online kamin.md.

1. Datele personale.  Scopul acumulării și prelucrării datelor personale.

1.1. Puteți oricând vizita magazinul nostru online fără a destăinui vreo informație personală.

1.2. Prin date personale se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă pe baza unor asemenea informații.  

1.3. Magazinul nostru online acumulează și utilizează datele personale necesare executării comenzii dumneavoastră, acestea fiind: numele, prenumele, patronimicul, telefonul, adresa poștală (adresa de livrare) și adresa de e-mail.

1.4. Magazinul nostru online nu verifică veridicitatea datelor personale oferite de persoanele fizice și nu verifică capacitatea lor de exercițiu.

2. Condițiile de prelucrare a informațiilor personale ale cumpărătorului și de transmitere a lor către persoanele terțe.

2.1. Față de informațiile personale ale cumpărătorului se asigură confidențialitatea.

2.2. Datele personale ale cumpărătorului pot fi eliminate la solicitarea cumpărătorului.

3. Măsurile aplicate pentru protejarea informațiilor personale ale utilizatorilor. Magazinul nostru online aplică măsuri organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru protejarea informațiilor personale ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, a nimicirii, modificării, blocării, copierii, difuzării, precum și a altor operări neautorizate cu ele din partea unor terțe persoane.

4. Modificarea Politicii de confidențialitate. Magazinul nostru online are dreptul să modifice prezenta Politică de confidențialitate. La modificarea actualei redacții se indică data ultimei actualizări. Politica de confidențialitate în noua redacție intră în vigoare de la data publicării ei, dacă noua redacție a Politicii nu prevede altfel.